Νέα

Home

Η αξιόπιστη λύση στην καθιέρωση εκλεκτών προϊόντων στην ελληνική αγορά.

Η ισχυρή δύναμη στη διανομή ζαχαρωδών προϊόντων και εκλεκτών τροφίμων.


Brands

 

Η Εταιρεία

 

Η ΦΩΤΟΝΙ ΑΕΕ αντιπροσωπεύει και διανέμει κατ’ αποκλειστικότητα στην ελληνική αγορά εκλεκτά τρόφιμα και ζαχαρώδη προϊόντα από το 1957. Οι μακροχρόνιες συνεργασίες με κορυφαίους οίκους της Ευρώπης έχουν αναδείξει την ΦΩΤΟΝΙ ΑEE μια από τις μεγαλύτερες και αξιόπιστες εταιρείες διανομών τροφίμων στην Ελλάδα.

 

Περισσότερα